ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen på denna webbplats är endast till i allmänt informationssyfte.

Informationen tillhandahålls av Free Spins Genie. Vi strävar efter att tillhandahålla aktuell och korrekt information, men vi kan inte garantera eller ansvara för informationens fullständighet, överensstämmande, pålitlighet, lämplighet eller tillgänglighet. Detta gäller webbsidan och dess information, produkter, tjänster, och relaterat innehåll. Att förlita sig på informationen sker därför på egen risk.

Vi ansvarar inte på något sätt för förluster eller skador, vare sig direkta eller indirekta, som beror på, eller kan relateras till, din användning av den här webbplatsen.

På denna webbplats kan länkar till andra webbplatser publiceras, och dessa webbplatser kontrolleras inte av Free Spins Genie.

Vi kan inte kontrollera innehåller eller tillgängligheten på dessa webbplatser. Att publicera länken innebär inte att vi rekommenderar eller stöder åsikter som uttrycks på dem.

Länkar till tredje parter tillhandahålls i informationssyfte, för din bekvämlighet. Vi ansvarar inte för innehållet på länkade webbplatser. Det är ditt eget ansvar att bekanta dig med användarvillkoren och reglerna på webbsidor som ägs av tredje part.

Vänligen notera att tredje part som erbjuder “gratis spel” har egna regler, som fastställs av den aktuella operatören. Restriktioner gällande din användning och/eller uttag av vinst från sådana ”gratis spel” kan förekomma. Dessa regler kan ibland gälla nya spelare, som använder webbplatsen för första gången. Reglerna varierar från spel till spel, och du bör därför alltid kontrollera användarvillkoren och reglerna som gäller på den aktuella webbplatsen. Om du är osäker på något bör du kontakta kundservice hos den aktuella webbplatsen/operatören.

Vi gör allt vi kan för att webbplatsen ska fungera utan problem. Free Spins Genie ansvarar dock inte för eventuella avbrott i webbplatsens funktion när dessa avbrott beror på tekniska omständigheter utanför vår kontroll.